Protocol

Aangepast protocol i.v.m. versoepeling corona maatregelen.


Na de laatste aanpassingen van de regels per 25 september j.l. ziet het er nu naar uit dat we eindelijk weer ongedwongener bij elkaar kunnen komen. De anderhalvemeter maatregel is komen te vervallen en dat betekent voor ons dat leden die de bijeenkomst willen bijwonen zich niet meer hoeven aan te melden. U kunt weer gewoon komen en ook het gebruik van een mondkapje is niet meer verplicht. Het is natuurlijk wel van groot belang ons gezond verstand te (blijven) gebruiken, want we zijn waarschijnlijk nog niet helemaal van corona bevrijd. We willen toch niet weer dat de situatie zo wordt dat we opnieuw een stuk van onze vrijheid kwijtraken. Daar kunnen wij, door ons gedrag, sterk aan bijdragen. Wij gaan er nog steeds vanuit dat u komt indien u volledig gevaccineerd bent. De Schakel, ons clubhuis, is verplicht van iedereen die wil binnenkomen de QR-code en identiteit te controleren. Indien u die niet kunt tonen moeten ze u de toegang weigeren. En mocht u onverhoopt klachten hebben die mogelijk op corona duiden, blijf alstublieft thuis.

Alhoewel afstand houden niet meer verplicht is, lijkt het ons wel verstandig in de gaten te houden dat we niet teveel op een kluitje zitten. Houd bij het bekijken van de kavels een beetje afstand en gun elkaar wat ruimte.

De Schakel is verplicht te zorgen voor een zo goed mogelijke ventilatie, maar het zal er in de praktijk op neerkomen dat de ramen open staan en moeten blijven. Houd u hier rekening mee en kleed u hierop.

Wat niet verandert zijn de nieuwe regels betreffende het schriftelijk bieden. Op alle kavels kan schriftelijk worden geboden. Dan geldt wel dat u de kavels na telefonisch overleg zelf ophaalt.


De feestelijke heropening wordt nu gevierd tijdens de jaarvergadering van december. Alle jubilarissen van het afgelopen seizoen worden hiervoor uitgenodigd. Er wordt voor versnaperingen gezorgd en er zal een wat kleinere, maar wel zeer interessante veiling zijn. Wij hopen velen te mogen begroeten.
versie 30-09-2021