Lid worden

Als U lid wordt van ‘Op Hoop van Zegels’ ontvangt U het maan­delijkse verenigingsblad ‘De Spaarnepost’ en het maand­blad ‘Filatelie’.

Bovendien kunt u gratis gebruik maken van een goede bibliotheek met tijdschriften en boeken over het verzamelen van postzegels.

Op enkele adressen in en rond Haarlem zijn catalogi (Michel en Yvert & Tellier) beschikbaar om uitgeleend te worden.

De rondzending van postzegels en van poststukken is beschikbaar voor ieder lid.

Iedere ledenbijeenkomst, de derde woensdag van de maand, organiseert OHvZ een veiling van postzegels en aanverwante zaken.

De contributie voor dit alles bedraagt per 1 september 2011 € 35,–.

Voor aanmelden moet u hier zijn.