Po&Po

po-en-po

De Nederlandse Vereniging van Poststukken- en Poststempelverzamelaars (bekend onder de naam Po&Po) is in 1946 opgericht, na de fusie van de Nederlandse Vereniging van Poststukkenverzamelaars en de Nederlandse Vereniging van Poststempelverzamelaars. Volgens artikel 3 van de statuten stelt de vereniging zich ten doel: Het bevorderen van de kennis en het verzamelen van poststukken, postale afstempelingen en filatelistische zaken, die buiten de algemene aandacht vallen alsmede de bestudering van de postgeschiedenis.