Maandblad Filatelie

Filatelie

Filatelie is Nederlands oudste, grootste, dikste, kleurigste en voordeligste postzegelblad.

Oudste

Het eerste nummer van Filatelie verscheen in 1922 als het ‘Nederlandsch Maandblad voor Philatelie’. Deze lange naam werd meestal afgekort tot het ‘maandblad’ of de ‘Philatelie’. Enkele jaren geleden werd het ‘Filatelie’.

Grootste

Met de maandelijkse oplage van 30.500 exemplaren is Filatelie het grootste postzegelblad in het Nederlandse taalgebied.

Compleetste

Maandelijks worden nieuwe uitgiften uit de hele wereld gepubliceerd, zeer interessant voor de thematische verzamelaars onder u!

Dikste

Elk nummer van Filatelie bevat gemiddeld tachtig pagina’s informatie. Circa zestig procent daarvan wordt gevuld door de redactie, ongeveer 40 procent bestaat uit advertenties.

Kleurigste

Filatelie wordt geheel in vierkleurendruk vervaardigd. Dat betekent dat kleurgebruik op alle pagina’s mogelijk is. Het redactionele deel is geheel in kleur, bij de advertenties blijven sommige adverteerders de voorkeur geven aan zwart/wit.

Meer informatie op de site van het Maandblad Filatelie