KNBF

KNBF

De Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen is de landelijke federatie van verenigingen die zich met de ‘King of hobbies’ bezighouden en omvat ongeveer 260 verenigingen met bijna 34.000 leden.

Bij de Bond zijn, behalve de algemene plaatselijke en landelijke verenigingen, ook diverse gespecialiseerde verenigingen aangesloten. De leden van gespecialiseerde verenigingen richten zich bijvoorbeeld op de filatelie van een bepaald land of een speciaal gebied in de filatelie, zoals thematische filatelie, postgeschiedenis en aerofilatelie.

Landelijk is de Bond ingedeeld in een aantal regio’s met elk een eigen bestuur, dat voor de verenigingen in die regio allerlei zaken van gemeenschappelijk belang kan coördineren, zoals tentoonstellingen, cursussen voor filatelistische vorming e.d.