Jeugdfilatelie Nederland

JeugdFilatelie Nederland

JeugdFilatelie Nederland (JFN) is een overkoepelende organisatie, van 100 postzegelclubs voor de jeugd. JeugdFilatelie Nederland organiseert filatelistische evenementen, houdt workshops voor jeugdleiders, schrijft boeken over postzegels verzamelen in de taal van de jeugd (ABC van het postzegels verzamelen, deel 1, 2 en 3, deel 1 is ook in het Engels verkrijgbaar.) en is uitgever van het periodiek voor de jeugd “De Posthoorn.”

De jeugdleiders en jeugdleidsters hebben een hele centrale plaats in de organisatie, via regionale jeugdleiderbijeenkomsten,via workshops en tijdens de jaarvergaderingen.

Heel veel activiteiten zijn gericht op de jeugdleiding,die de jeugd via de club geweldig veel plezier kan geven in een fantastische hobby. Naast de jeugd, die georganiseerd postzegels spaart en lid is van één van de postzegelclubs, zijn er nog duizenden jongelui die postzegels sparen.

JeugdFilatelie Nederland heeft samen met de Stichting Filatelie, de Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen (NBFV), de Nederlandsche vereniging van Postzegel Handelaren (NVPH) en PTT Post het scholenproject “Onder de loep” gemaakt om jongens en meisjes vanaf groep 6 van de basisschool kennis te laten maken met de postzegel en hen te laten ervaren hoe boeiend postzegels zijn.

Er is ook een on-line jeugdvereniging van Jeugdfilatelie Nederland (JFN): de Stamp Kids Club.