Dag van de Postzegel

Dag van de Postzegel

Filatelistische feestdag

De Dag van de Postzegel is een jaarlijks terugkerend evenement. Het is een internationaal gebeuren. De Dag van de Postzegel wordt echter niet in alle landen steeds op dezelfde dag gevierd, meestal op de eerste zondag na 9 oktober. De Dag van de Postzegel wordt door filatelisten gevierd met ruilbeurzen, tentoonstellingen en andere bijzondere bijeenkomsten van filatelisten.

Postzegels

Ter gelegenheid van de Dag van de Postzegel verschijnen bijzondere postzegels, postwaardestukken of gelegenheidsstempels. In België, Duitsland, Hongarije, Italië en Oostenrijk begon deze traditie in 1937. Sommige postdiensten schenken elk jaar aandacht aan de Dag van de Postzegel. Voorbeelden hiervan zijn Zwitserland en Duitsland. Andere landen, zoals België en Spanje, schenken ook veel aandacht aan het verzamelen van postzegels. In België staat de uitgave veelal in het teken van de jeugdfilatelie.

Dag van de Postzegel in Nederland

In Nederland verschenen sporadisch postzegels ter gelegenheid van de Dag van de Postzegel. Een voorbeeld hiervan is de postzegel met de postkoets uit 1943. In 2009 kwam TNT Post weer eens met een postzegel. Deze postzegel toont een proef van de frankeerzegel van tien gulden uit 1899 met de beeltenis van koningin Wilhelmina.

Sinds een groot aantal jaren worden in Nederland door de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen (KNBF) speciale enveloppen voor de Dag van de Postzegel uitgegeven. Voor deze enveloppen maakt PostNL een speciaal stempel. Daarnaast schenken postzegelverenigingen aandacht aan de Dag van de Postzegel.

Postex

Tegenwoordig wordt door de georganiseerde Nederlandse postzegelhandel in oktober het evenement Postex in Apeldoorn georganiseerd, waar postzegelverzamelaars drie dagen aan hun trekken kunnen komen. Op de nationale postzegelshow Postex treft u naast promotietentoonstellingen en promotiestands van gespecialiseerde verenigingen ook verkooppunten van NVPH-handelaren en TNT Post aan. De Postex wordt georganiseerd door de Gezamenlijke Stuurgroep Evenementen (GSE), een samenwerkingsverband van de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen (KNBF), de Nederlandse Vereniging van Postzegelhandelaren (NVPH) en PostNL.

bron: https://www.filahome.nl/postzegel-encyclopedie/dag-van-de-postzegel.htm

Voor meer informatie en het bestellen van de speciale envelop moet u hierzijn.