Haarlem bloemenstad, deel a

Haarlem bloemenstad deel a

Haarlem bloemenstad: poststukken en ansichtkaarten. Deel a

Samenstelling Ton Dietz, voorbereid voor het Bloemencorso in Haarlem, 25-26 april 2020, dat door de coronacrisis niet doorgaat…..

Met illustraties en informatie van de OHvZ leden Hans Brouwer, Reinoud Bruntink, Dik de Geus, Jan Groenendijk, David Haug, Dick Kerkvliet, Nico van der Lee, Ronald Notenboom, Rob van Putten en de OHvZ rondzending poststukken o.l.v. Dik de Geus en OHvZ rondzending postzegels o.l.v. Dik de Geus en Ineke Hagenaars-Buijs. Ook een poststuk uit de nalatenschap van C. Hellingman en ansichtkaarten uit de verzameling van mevrouw A. de Jong-Luiten. Verder onlinebronnen: delcampe, ebay, marktplaats, posthistorie, freestampcatalogue en postbeeld, ansichtkaartenbeurs, ansichtkarten, postcardsfrom, dordtsekaart, wikipedia, wikimedia, ilibriania, noord-hollandsarchief, entoen.nu, youtube, huygens.knaw, bijvoet, twinklemagazine en trendymen.

Verzameling mevr. A. de Jong-Luiten uit Haarlem.

Opbouw


 1. Individuele bloembollen- en bloemenbedrijven

Daar waar gegevens konden worden gevonden van de bloembollen- en bloemenbedrijven in Haarlem en omgeving in ‘Geschiedenis van de belangrijkste zelfstandige ondernemingen die zich in Haarlem vestigden; van oude nijverheid tot nieuwe zakelijkheid’, van Marcel Bulte e.a. (Historische Werkgroep Vereniging Haerlem; Schut & co, 1998) geven we dat aan met Bulte cs. Aanvullende gegevens komen uit ‘Deugd boven geweld. Een geschiedenis van Haarlem, 1245-1995’ (Hilversum: Verloren, 1995) en dat wordt aangegeven met DBG. We gebruikten ook het telefoonboek van 1915 voor aanvullende informatie.

Bloembollen- en bloemenbedrijven in Haarlem

Beuns Bloemenmagazijn, Gierstraat 75

Uit de nalatenschap van J. Hellingman. Brief van Groot Brittannië (Essex) naar Haarlem, 9 april 1967.

Bloemenmagazijn Bekker/Fleurop.

Volgens Bulte cs werd door Jan Frederik Bekker (1865-1928) in 1892 een bloemkwekersbedrijf opgericht in de Leidsestraat 20 te Haarlem. In 1915 in het telefoonboek als ‘bloemkweeker en bloemwerker’, met nummer 1418.

 • 1919: bloemenmagazijn in Wagenweg 78o.l.v. JF Bekker jr

 • 1924: verplaatsing van het kwekersbedrijf naar Hertogstraat 4

 • 1928: voortzetting als CV Tuinbouwinrichting vh J.F. Bekker o.l.v. Jan-Frederik Bekker jl (1891-1943) en verplaatst naar Wagenweg 78

 • 1943: voortgezet door de weduwe Anna Catharina Bekker-Oostwald (1892-) en haar vier kinderen, en in 1945 als NV

 • 1952: handelskwekerij overgenomen door de Fa Nieuwenhuizen en Van Deursen in de Sterreboschstraat 81

 • 1954: voortgezet als eenmanszaak door Franciscus Theodorus van Deursen (*1893) in de Romolenstraat 52.

 • 1961: opgeheven.

Verzameling Jan Groenendijk. Onduidelijk stempel.

Bron: Delcampe.

Bron: eBay: “Expresse Haarlem Bloemenmagazijn Fleurop 1939 2x 12½ + 5 + 7½ct naar Antwerpen”.

Boerkoel, hoveniers en bloemkwekers

Volgens Bulte cs:

 • Oprichting hoveniers- en bloemkwekersbedrijf door Jan Dirk Boerkoel (*1820) aan het Wijde Geldeloze Pad 35.

 • 1882: VoF J.D. Boerkoel& Zoon

 • Onbekend jaar: Overname door Reinier Boerkoel (*1854) als eenmanszaak. In 1915 had dit bedrijf nog geen telefoon.

 • 1930: opgeheven.

Bolderdijk, Bloemist

Verzameling Dick Kerkvliet. Post binnen Haarlem met Bestellersstempel C.23 en Grootrondstempel 24 September 1897, met SEP kopstaand.

H. Carlée NV. Bloembollen, rozen, vaste planten.

Verzameling Jan Groenendijk. Haarlem Station 7 IV 1955. Algemene roodfrankering 2c.

Verzameling Jan Groenendijk. Haarlem Station 31 VIII 1955. Algemene roodfrankering 2c. En achterzijde.

Fa Dames, hyacintenteelt

Volgens Bulte cs werd in 1730 aan de Houtvaart een warmoezeniers (groente)bedrijf opgericht door kweker Christianus Marcelus, na enige tijd overgenomen door Thomas Bekkers.

 • 1823/1825: verhuurd en later verkocht aan Henricus Dames (*1796)

 • Ca 1863 overgenomen door Willem Dames (*1831)

 • 1904: overgenomen door Hendrikus Dames Willemszoon (1878-1954) (Houtvaart 12-14) en specialisatie in de hyacintenteelt

 • 1946: omzetting in H. Dames & Zoon v.o.f., samen met Johannes Petrus Antonius Dames (*1914)

 • 1954: na overlijden H Dames Wzn toetreding als vennoot Johanna Maria Petronella Dames-Handgraaf (*1884); teruggetreden in 1971

 • 1971: voortzetting als eenmanszaak door J.P.A. Dames, Houtvaartpad 14

 • 1976: handelsactiviteiten werden gestaakt.

Van Eeden, bloemkwekerij

Volgens Bulte cs begint het bedrijf van Arie van Eeden in de eerste helft van de 18e eeuw met het kweken van bloemen en bloembollen samen met diens zonen, aan de Wagenweg/Plein 22 te Haarlem.

 • 1798: omzetting in een v.o.f. als A.C. van Eeden & Co (bloembollen- en kasbedrijf) met Arie Cornels van Eeden (1766-1836) en Hendrik van Eeden (1760-) en tussen 1806 en 1833 verdere uitbreiding aan de Heeren- of Wagenweg en bij het Geldeloze Pad

 • 1821: Hendrik van Eeden koopt de tuin ‘Flora’ aan het Wijde Geldeloze Pad; Arie van Eeden gaat door onder A.C. van Eerden & Co en koopt in 1833 Flora van zijn broer.

 • 1836: Maria Jacoba Affourtit erft het bedrijf en gaat dit exploiteren met haar echtgenoot de bloemist Nicolaas Groenewegen (1803-1860).

 • 1857: uitbreiding aan het nauwe en Wijde Geldeloze Pad

 • 1860: overname door zoon Johannes Balthazar Groenewegen (1844-1862) en daarna door diens broer Arie Cornelis Groenewegen (1844-1892); maar niet langer als een bloemenkwekerij

 • 1871-1882: uitgave van het Album Van Eeden. Flora van Haarlem.

 • 1892: verkoop aan zaadhandelaar Jan Ernst Christiaan Vernout (*1861) en daarna aan de firma Van Meerbeek & Co te Hillegom

 • 1922: opgeheven.

Krelage

Volgens Bulte cs startte de Duitse immigrant Ernst Heinrich Krelage (1786-1855) in 1811 een bloembollenkwekerij aan de Kampersingel in Haarlem. Tussen 1811 en 1825 werden grond en huizen aangekocht aan de Kleine Houtweg, de Lange Poellaan, de Bolslaan en het Schapenhek.

 • 1814: overname van de bloemisterij van de Weduwe Jacobus de Lange aan de Kleine Houtweg en in 1815 verplaatsing daar naartoe.

 • 1835-1837: uitbreiding met een tuincomplex aan de Rustenburgersloot en de Bakkersloot en overname van de Firma Voorhelm & Schneevoogt aan de Kleine Houtweg.

 • 1843: overname van de Kwekerij Cieraad van Flora aan de Wagenweg (ex J. Keijzer v/h Nicolaas van Kampen en Zoon).

 • 1847-1848: uitbreiding met een weiland aan de Zijlweg te Overveen en een deel van het tuincomplex van de Firma Storm. Wijziging van de rechtsvorm in een v.o.f. met E.H. Krelage en Jacob Heinrich Krelage (1824-1885; lange tijd ook als voorzitter van de Algemene Vereniging voor Bloembollencultuur).

 • 1854: uitbreiding met Bloemhof aan de Binnenweg te Heemstede.

 • 1855: door als eenmanszaak van J.H. Krelage en in 1857 uitbreiding met een kassengebied aan de Kleine Houtweg (‘de Wintertuin’).

 • 1865: overname van het tuincomplex van Jan Arie van Eeden.

 • 1870: uitbreiding met tuinen van de firma Vincent de Boom aan de Kleine Houtweg.

 • 1899: v.o.f. met als vennoten Jacob Heinrich Krelage en Dr Ernst Heinrich Krelage (1869-1955).

  Ernst Heinrich Krelage. Bron: Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis

 • 1902: overlijden J.H. Krelage

 • 1903 verwerving door E.H. Krelage van een perceel bollengrond in de Haarlemmermeer

 • 1906: bedrijf in Haarlem opgeheven omdat de gronden voor nieuwbouw nodig waren.

 • 1912: op voorspraak van o.a. E.H. Krelage stichting van een Rijkstuinbouwwinterschool voor de Bloembollenteelt in Lisse, waar ook een proeftuin werd gesticht.

 • 1914-1918: handel op Groot Brittannië geblokkeerd; o.l.v. Krelage gaat de sector tijdelijk over op de groenteteelt

 • In 1915 stond E.H. Krelage & Zn als ‘Bloemhof’ aan Kleine Houtweg 23 in het telefoonboek met als telefoonnummer 111. Mevr. Weduwe J.H. Krelage-Schneither woonde op dat moment op Wilhelminapark 21 en haar zoon Ernst H. Krelage op Wilhelminapark 35.

 • 1919: kwekerij grotendeels opgegeven; slechts collecties zaailingen voortgezet

 • 1922: op aandringen van E.H. Krelage opening van een Laboratorium voor Bloembollenonderzoek in Lisse.

 • 1928: de Vereniging voor de Bloembollen Cultuur (met als voorzitter E.H. Krelage) nam een eigen beurs-, administratie- en tentoonstellingsgebouw (het ‘Krelage Huis’) te Haarlem in gebruik

 • 1932: bedrijfsbeëindiging.

 • 1947: eredoctoraat voor E.H Krelage aan de Landbouw Hogeschool Wageningen.

Volgens DBG (p. 348) stonden E.H. Krelage en zijn zoon J.H. Krelage op eenzame hoogte in deze bedrijfstak met een kwekerij van wereldfaam. De Krelage’s worden tot de Haarlemse elite gerekend en J.H, Krelage is ook mede-oprichter van de Haarlemse afdeling van het Nederlandsch Tooneelverbond. E.H. Krelage kreeg zelfs een lemma in het biografisch woordenboek vanwege zijn baanbrekende werk op het gebied van de hybridisering van bollenrassen.

Het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek (LBO) in Lisse heet tegenwoordig Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) en werd onderdeel van de Wageningen Universiteit, eerst in Wageningen zelf en op dit moment in Lelystad (Wageningen University & Research). In 1923 werd een Bloembollenkeuringsdienst opgericht (wikipedia).

De in 1860 opgerichte branchevereniging voor de bloembollenteelt, waar de Krelage’s zo’n grote rol in hebben gespeeld, bestaat nog steeds: Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur

Bron: Delcampe.

Verzameling David Haug, Treinstempel Amsterdam-Rotterdam 4, 14 oktober 1871. Briefkaart naar Haarlem met langstempel Leiden in kastje en aankomststempel Haarlem.

Verzameling Reinoud Bruntink. Briefkaart van Maartensdyk (langezstempel) met vertrekstempel Hilversum 26 MRT 1872 naar de Heeren Krelage, bloemisten te Haarlem, met aankomststempel Haarlem 27 MRT 1872 en groot bestellersstempel 5.

Uit de rondzending OHvZ, met dank aan Ben Mannesse. Briefkaart aan Krelage, op schrikkeldag 29 februari 1872 in Haarlem gearriveerd en verstuurd uit Rhoon/Rotterdam op 28 februari 1872.

Verzameling Reinoud Bruntink. Briefkaart van Muntendam (langstempel) met treinstempel Harl.-Winschoten 18 AUG 1872 naar Haarlem, met aankomststempel op dezelfde dag. Gefrankeerd met briefkaarttarief 2 ½ c. Geadresseerd aan de Heeren Krelage, Bloemisten te Haarlem. Op achterzijde groot bestellersstempel 5.

Foto van het Krelagehuis, p. 91 uit het boek Haarlem in Zwart-Wit. Stadsfoto’s uit de jaren 1950-1980. Eddie Aarts, Haarlem: Uitgeverij Loutje, 2018. Foto’s van het Noord-Hollands Archief. Het Krelagehuis was het centrum van de Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur, en bestond van 1928 tot 1972 toen het door brand werd vernield. Bron: Noord-Hollands Archief, afbeelding niet meer beschikbaar.

Krelagehuis: Noord-Hollands Archief

Leidsevaart Krelagehuis. Bloemenmeisjes tijdens de Haarlemse Huishoudbeurs bij de stand van frisdrank-fabrikant Green Spot. 1960. P. 90 uit het Haarlem in Zwart-Wit. Stadsfoto’s uit de jaren 1950-1980. Eddie Aarts, Haarlem: Uitgeverij Loutje, 2018. Foto’s van het Noord-Hollands Archief.

Leidsevaart Krelagehuis. Stand van reisbureau Centouri op de Haarlemse Huishoudbeurs, 1960. P. 90 uit het Haarlem in Zwart-Wit. Stadsfoto’s uit de jaren 1950-1980. Eddie Aarts, Haarlem: Uitgeverij Loutje, 2018. Foto’s van het Noord-Hollands Archief.

C. de Lange Artz, bloemist, ‘Schooten bij Haarlem’.

Verzameling Jan Groenendijk, verstuurd van Haarlem (11 nov 1875) naar Andijk. Met puntstempel 46 op NVPH 19.

Jan Mooij, bloemisterij

Volgens Bulte cs werd in 1830 aan het Plein in Haarlem door Jan Mooij (1812-) een bloemisterij opgericht onder de naam Jan Mooij.

 • 1887: v.o.f. met Jan Mooij (1843-1939) en François Balthazar Mooij (*1849), in 1897 voortgezet door Jan Mooij als eenmanszaak.

 • 1915: in het telefoonboek als J, Mooij & Zn bloembollenkweekers in de Tempelierstraat 7 ,et als telefoonnummer 949. Maar daarnaast ook Frans B. Mooi, bloembollenhandel met kantoor in de Schouwtjeslaan en woonhuis aan het Wilhelminaplein 38 (tel: 582 en 2532).

 • 1941: CV Firma J. Mooij Jr, met Jan Mooy (*1903) en Johan Hendrik Mooy (*1909)

 • 1964: v.o.f. met dezelfde vennoten

 • 1969: overgenomen door Firma J.J. Bos uit Lisse.

Polman-Mooy Bollen en Bloemenhandel

Volgens Bulte cs werd in 1803 door Jan Dirk Niemann een bloemisterij met bollenschuur gestart aan de Gasthuissingel 18.

 • In 1848 overgenomen door Jacob Groenewoud van o.a. de bloemisterij ‘De Buijs-kool’ aan de Singel) en daarna door de weduwe van Frederik Willem Boesmans, Adriana Martha Kreuck.

 • 1861: overgenomen door Hendrik Polman Mooij als ‘H. Polman Mooij’; v.o.f. met als vennoot ook Jan Polman Mooij (*1819).

 • 1885: nieuwe vennoten Johannes Matheus Polman Mooy (*1858) en Hendrik Polman Mooy (*1861).

 • 1889 verplaatst naar het pand Kleine Houtweg 10; kantoor: Schouwtjeslaan 23

 • 1914: verplaatst naar Kleine Houtweg 16 en daarna opgeheven. In 1915 in het telefoonboek nog vermeld als Polman Mooij, bloembollenkweekers en handelaren in bloembollen, aan de Kleine Houtweg 12.

Bron: eBay: “1897 Haarlem Netherlands Wrapper Cover To Philadelphia USA Dutch Bulbs & Flowers”. Haarlem-3 Grootrondstempel.

P. van Reisen & S. Bloembollenkwekers

Volgens het telefoonboek uit 1915 nog niet vernoemd.

Bron: Delcampe: “HOLANDA HAARLEM WW2 CON CENSURA MILITAR ALEMANA”.

Zaadhandel Jan Roozen, firma V. Schertzer & Zoon

Volgens Bulte cs begon Valentijn Schertzer (ca 1700-1778) in 1735 een bloemisterij en zaadhandel aan de Raamsingel in Haarlem.

 • 1754: uitbreiding met bloemisterij ‘Zinnerust’ van Dirk en Pieter Voorhelm, en v.o.f. als Firma Valentijn Schertzer en Zoon met als vennoten Valentijn Schertzer, zoon Jan Schertzer (1730-1806) en Mattheus Groenewoud (1703-1787).

 • 1787: voortzetting als eenmanszaak door Jan Schertzer, later ook met zonen Christiaan Schertzer (1772-1847) en Antonie Schertzer (1769-1805), in 1805 opgevolgd door weduwe Agatha Schertzer-Westrik.

 • 1841: toetreding als vennoot Frans Boon, gehuwd met Alida Johanna Schertzer, die de zaak als eenmanszaak voortzet in 1847 en daarna als v.o.f. samen met Hendrik Dirk Kruseman Jr (1814-1879), die het bedrijf in 1853 voortzet als eenmanszaak, en verder uitbreidt aan het Wijde Geldeloze Pad.

 • 1872: toetredend vennoot Petrus Franciscus Jansen en nieuwe bollenloodsen en kantoor in Raamsingel 20-28 en gebouwen/tuinen in de Steenmuurslaan, de Olieslagerslaan en het Raamtuintje.

 • 1879: voortzetting als eenmanszaak door P.F. Jansen.

 • 1908: v.o.f. in de Damstraat 23 met als vennoten Theodorus Jansen (1863-1933), Petrus Gerardus Jansen (1866-1928) en Johannes Baptista Jansen (1869-) en verplaatsing van het kantoor naar Spaarne 11.

 • 1932: faillissement aangevraagd; kantooradres verplaatst naar Nassaulaan 64rd. J.B. Jansen verliet in 1934 het bedrijf nadat een filiaal werd opgericht in Overveen (Bloemendaalscheweg 179) dat in 1978 werd opgeheven.

 • 1934: opgekocht door Wilhelmus Cornelis Roozen uit Overveen (1878-) als klein- en groothandel in land- en tuinbouwbenodigdheden in de Spekstraat 5 en voortgezet door Johannes Josephus Maria Roozen (1911-), vanaf 1941 als Jan Roozen, zaadhandel.

 • 1942 v.o.f. Zaadhandel Jan Roozen, firma V. Schertzer & zoon, met als vennoten J.J.M. Roozen en Theodorus Petrus Maria Roozen (1912-).

 • 1977: voorzetting v.o.f. door Theodorus Petrus Maria Roozen (1953-) en Robertus Petrus Richardus Maria Roozen (1945-).

Haarlem/Vogelenzang/Hillegom: R. v.d. Schoot en Zoon

Bron: ansichtskartenversand : “Hiacinthenvelden in het Etabl. V. R. v.d. Schoot en Zoon bij Haarlem.

OHvZ Poststukken rondzending maart 2019. Tulpenveld R. van der Schoot & Zoon, bij Haarlem

Hijacinthenvelden i.h. Etabl. v. R. v.d. Schoot en Zn. In Vogelenzang. Bron: postcardsfrom.nl

Haarlem-Schoten: Spaarnhove

Verzameling Jan Groenendijk

Verzameling Jan Groenendijk

Haarlem-Schoten: Teeuwen bloembollen

Volgens Bulte cs is in 1841 door Thomas Teeuwen (1819-) een bloembollenkwekerij opgericht op het buiten ‘Zaanen’ te Schoten. Zijn vader Andries Teeuwen (1790-) was al bloemist en zijn grootvader Dirk Teeuwen (1764) ook.

 • 1855: verplaatst naar de boerenhofstede ‘Vruchtrijk’ aan Schoterweg 34 te Schoten en overname door Nicolaas Rudolphus Alexander Teeuwen (1854-).

 • In 1915 had dit bedrijf nog geen eigen telefoonaansluiting.

 • 1923: verplaatsing naar Breezand in de Gemeente Anna Paulowna.

Volgens R.K. Parochie St. Jan Breezand was dit het begin van de bloembollenteelt in de kop van Noord Holland en werd het dorp Breezand daarvan een middelpunt en het kreeg in 1927 ook een eigen R.K. parochie.

P.H. Teunis, Bloemist

Volgens de telefoongids uit 1915 was dit bedrijf gevestigd als bloemisterij en bloemenmagazijn aan de Kampersingel 22, met telefoonaansluiting 1327, zoals ook op onderstaande bedrijfsbriefkaart het geval was.

Bron: Delcampe: “1915 Bk met firmalogo van HAARLEM naar Biezelinge”.

Bron: Delcampe : “1918 Bk met firmalogo van HAARLEM naar Biezelinge”.

C.G. van Tubergen/Zwanenberg Kwekerij

Volgens Bulte cs is door Cornelis Gerardus van Tubergen (1809-) in 1868 een bloemkwekerij opgericht in Olieslagerslaan wijk 3-21 (1a) te Haarlem, met ook als handelsnamen Kwekerij Zwanenburg en Zwanenburg Nurseries.

 • 1880: voorzetting als v.o.f. ‘Firma C.G. van Tubergen Jr, met als vennoten Marinus Johannes van Tubergen (1835-) en Cornelis Gerrit van Tubergen (1845-).

 • 1901: voortgezet als eenmanszaak door M.J. van Tubergen (tot 1905)

 • 1905: voortzetting als v.o.f. met als vennoten C.G. van Tubergen, Johannes Maria de Hoog (1865-) en Thomas Marinus Hoog (1873-).

 • In het telefoonboek van 1915 als C.G. van Tubergen Jr, bloemisterij ‘Zwanenburg’, aan Koninginneweg 86 en telefoonnummer 667, met huis in de Wagenweg 64, met als telefoonnummer 1985.

 • 1928: verandering in een NV: C.G. van Tubergen’s Bloembollen- en Zaadhandel, met op dat moment meer dan tien hectares grond tussen de Koninginneweg, het Wilhelminapark, de Schouwtjeslaan, de Van Merlenlaan, de Olieslagerslaan en de Madastraat.

 • 1935: wijziging van de naam in C.G. van Tubbergen’s Bloembollen en Zaadhandel.

 • 1970: wijziging naam in Koninklijke Bloembollen- en Zaadhandel van Tubergen NV (in 1972: BV).

 • 1979: zaakadres Achterweg 33 te Lisse

 • 1992: zaakadres te Heemstede

 • 1994: zaakadres Industriekade 1 Hillegom.

 • 2020: nog steeds bestaand (www.vantubergen.nl, nu niet meer bereikbaar) met als adres Leidsevaart 46 te Heemstede en telefoonnummer 023 – 584 91 54. Op de website: “De firma C.G. van Tubergen werd in 1868 opgericht door de gebroeders Cornelis en Marinus van Tubergen, oorspronkelijk uit de tabakshandel in Amsterdam afkomstig. Zij kochten samen met hun vader de hofstede ‘Zwanenburg’, temidden van de weilanden gelegen aan de Leidse trekvaart buiten Haarlem. Hier begonnen zij een bloembollen- en zaadhandel. Gesteund vanaf 1882 en 1890 door resp. hun neven J.M.C. Hoog en Th.M. Hoog breidden zij hun zaken uit en gingen zij zich meer en meer op het verhandelen en kweken van bijzondere planten- en bolgewassen toeleggen, waarvoor in Nederland, maar vooral ook in Engeland en Amerika grote belangstelling bestond. Met eigen kwekerijen in Haarlem, Heemstede en Hillegom had Van Tubergen ongetwijfeld het allergrootste assortiment bijzondere bol- en knolgewassen en vaste planten. Na een aantal veranderingen is Van Tubergen nu al 7 jaar aan de Leidsevaart te Heemstede gevestigd en een begrip voor kwaliteits bloembollen en planten…..Simone en Fred van den Oever”.

 • juni 2020: overgenomen door/samengegaan met BULBi uit Hillegom.

Delcampe: “1918 Bk met firmalogo van HAARLEM naar Biezelinge”.

Delcampe: “10c Queen Wilhelmina Anniversary 1924 Haarlem to Stockholm, Sweden. Printed Advertising C.G. Van Tubergen Jr”.

Verzameling Nico van der Lee: brief van NV C.G. van Tubergen’s bloembollen- en zaadhandel, kwekerij “Zwanenberg” Haarlem naar Castricum, met firmaperforatie V.T., verstuurd in 1930.

Verzameling Nico van der Lee: brief van C.G. van Tubergen’s Zwanenberg Nurseries, Haarlem naar Amsterdam, met firmaperforatie V.T., verstuurd in 1929 en luchtpostbrief naar Medan, ook met firmaperforatie V.T., verstuurd in 1933.

Een aantal andere voorbeelden zijn hier ook afgebeeld, die eerder online werden opgenomen in de perfin publicatie van Nico van der Lee:

“Het bedrijf Van Tubbergen heeft vanaf 1928 tot in 1937 de perfin VT gebruikt. De onderstaande brieven tonen aan dat het bedrijf ook in die tijd al duidelijk internationaal gericht was” [voorbeelden van correspondentie naar Parijs en naar Roemenië].

Tot hier een kopie van het gedeelte over VT perfins.

Delcampe: “Zwanenburg Haarlem 1933″; Balloon street Manchester”.

Delcampe: “Tuinbouwinrichting Tubergen Haarlem 1942 NAZI CENSOR > St. Gallen Schwiez” [Schweiz].

Delcampe. Haarlem 21 2 1950. Roodfrankering 8c van v.Tubergen NV Kweekerij Zwanenburg.

Delcampe.

Verzameling Jan Groenendijk. Haarlem 17 XII 1958. Roodfrankering 12c v. Tubergen N.V. Kwekerij ‘Zwanenburg’, Postbus 116.

Overige illustraties:

Verzameling Nico van der Lee, V.T. perforaties op NVPH 153 uit 1924, 165 uit 1926, 170 uit 1927, 252 uit 1933, 256 uit 1933, 287 uit 1936 en 295 uit 1937.

J. van der Veldt, bloemist (‘blumist’)

Verzameling Jan Groenendijk, Brief van Haarlem naar Amsterdam, 1 september 1874.

Bloemenmagazijn Annie Wigman, Groote Houtstraat 185

Bron: Delcampe.

Bloembollen- en bloemenbedrijven in Bennebroek

Firma de Koster, bloembollen

Verzameling Rein Bruntink. Met kortebalkstempel Bennebroek (N.H.) 13 X 1948.

Bloembollen- en bloemenbedrijven in Heemstede

 • C.A. Braam bloemist

 • Heemstede Bulb Nursery (Bollenbedrijf)

 • O. Vandenberg, groothandel in bloembollen

C.A. Braam bloemist

Bron: Delcampe.

Heemstede Bulb Nursery (Bollenbedrijf)

Bron: eBay: “1935 Haarlem Nethe[r]lands to East Cleveland OH, Illustrated Bulb Seed Advertising”.

O. Vandenberg, groothandel in bloembollen

Bron: eBayVoor het vervolg zie Haarlem bloemenstad, deel b.versie 25-04-2020