PAS OP: VERVALSERS!

Uit de KNBF Nieuwsbrief nummer 057 van januari 2015:

PAS OP: VERVALSERS!

Wij werden recentelijk attent gemaakt op een toenemende activiteit op veiling- en verkoopsites zoals Ebay en Marktplaats van vervalsers van postzegels en met name van zegels met opdrukken en stempels. Zij bieden bijzondere of schaarse zegels aan tegen prijzen die niet in verhouding staan tot de werkelijke waarde van deze zegels. Ook bieden zij zegels aan met opdrukken die nooit zijn uitgegeven. Daarbij bedienen ze zich van een woordkeuze waaruit niet blijkt dat een zegel of opdruk vervalst is. Zij doen of ze niet precies weten wat voor zegel of opdruk het is. Deze lieden bedienen zich van diverse namen en wisselen deze regelmatig. Daarmee wordt het bijzonder moeilijk om officiële stappen tegen ze te ondernemen. Helaas zijn niet alle vervalsingen te herkennen op het beeldscherm van uw computer. Wij kunnen u echter wel een paar tips geven om te voorkomen dat u betaalt voor zegels die waardeloos zijn:
  1. Overtuig u dat de getoonde zegel ook werkelijk is uitgegeven;
  2. Raadpleeg informatie op internet. Er zijn diverse sites waar informatie omtrent verdachte verkopers en vervalsingen te raadplegen is;
  3. Bij twijfel, raadpleeg een specialist of vereniging die bekend is met de zegels die u wilt kopen;
  4. Heeft u toch zegels gekocht en twijfelt u aan de echtheid, laat de zegels dan keuren door een erkend en gespecialiseerde keurmeester.
Bijvoorbeeld door de Bonds KeuringsDienst (BKD) van de KNBF