De poststempels van Overveen; deel b

Poststempels-Overveen-deel-b

Dit is het vervolg van De poststempelgeschiedenis van Overveen, deel a.

Overveen: Typenraderstempel Lange Balk (langebalkstempel)

“Een langebalkstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 21 mei 1907”.

Bron: Nederlandse Academie voor Filatelie

Informatie: Nederlandse Academie voor Filatelie

OVERVEEN 1: LBPK 1319 Vervaardigd door De Munt in mei 1907. Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 21 mei 1907. Gebruiksperiode van 22 mei 1907 tot en met 4 juli 1911.

Uit deze periode is nog geen illustratie gevonden.

OVERVEEN 1: LBPK 2685 Opgeleverd door De Munt in juni 1911. Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 4 juli 1911 en terugontvangen op 7 maart 1952. a. Eerste gebruiksperiode van 5 juli 1911 tot . (12-uurs karakters). b. Tweede gebruiksperiode van . tot en met 4 februari 1952 (24-uurs karakters).

Bron: eBay: “WW1 Shipping Commercial Cover to Holland Overveen Opened by Censor 942 Cover”. Postzegel Groot-Brittannië met aankomst/doorvoerpoststempel Overveen 1 met lange balk, Overveen, 16 oktober 1915. Door de Britse censuur geopend.

Bron: eBay: “Overveen Haarlem September 1915 censored cover to UK”. Met langebalkstempel Overveen 1. NVPH 60.

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekende brief naar Breda met langebalkstempel Overveen-1; 13 juni 1916, met aantekenstrookje Overveen en “niet bestellen op zondag” strookje. NVPH 55 (2x) en 62.

Bron: Delcampe: “1918 censor Rijnhard Willem de Clercq!Overveen> Leprakolonie Dono Rodjo korteb. TAJOE! >Semarang> Buitenzorg”. Langebalkstempel Overveen-1, 2 maart 1918. NVPH 63.

Bron: eBay: “ADRESKAART VOOR 3 PAKKETTEN OVERVEEN 29.IX.21 FREDERICIA, Danmark Lh726”. NVPH 60 + 77 (4x) met langebalkstempel Overveen 1, 29 september 1921.

Verzameling Jan Groenendijk. Langebalkstempel Overveen 1, 25 VIII 1926 naar Rotenfels, Duitsland. Gefrankeerd met 10 cent NVPH 153.

Bron: eBay; Langebalkstempel Overveen-1; 1927. NVPH 160. Met aantekenstrookje Overveen.

Verzameling Dick Kerkvliet. Zwerfbrief. Langebalkstempel bij aankomst met Overveen-1, 30.VI.1928 en 8.IX.1928. NVPH 149.

Bron: PostHistorie: “Em. Veth Pakketkaart Overveen – Zwitserland 1933 Overveen – Zurich 20.11.1933 Pakket tot 10 Kg. = 205 cent”. Langebalkstempel Overveen 1. NVPH 149 en 163 (2x).

OVERVEEN 2: LBPK 0643 Vervaardigd door De Munt in mei 1907. Het stempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 21 mei 1907 en vernietigd op 4 maart 1925. Waarschijnlijk is met de aantekening dat dit stempel terugontvangen zou zijn op 7 maart 1956, een vergissing gemaakt. Het langebalkstempel met Romeinse maandcijfers met volgnummer 2, verstrekt samen met nummer 1 op 4 juli 1911, is niet afgedrukt in het stempelboek. Dit stempel is op 7 maart 1956 terugontvangen. Gebruiksperiode van 22 mei 1907 tot . 1925.

Bron: Delcampe. Langebalkstempel Overveen-2, 25.5.1907. NVPH 88.

OVERVEEN 2: LBPK 2686 Opgeleverd door De Munt in mei 1911. Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 4 juli 1911. Een afdruk van dit stempel komt niet voor in het stempelboek van het Museum voor Communicatie. a. Eerste gebruiksperiode van 5 juli 1911 tot . (12-uurs karakters). b. Tweede gebruiksperiode van . tot en met en met 1 maart 1952 (24-uurs karakters).

Verzameling Ronald Notenboom. Pakketkaart 1921 van Overveen naar Cappellen België; langebalkstempel Overveen 2, Gefrankeerd met NVPH 74.

Bron: eBay: “NETHERLANDS 1913 FLORIST ADVERTISING COVER OVERVEEN TO BULLE SWITZERLAND”. Langebalkstempel Overveen 2. Gefrankeerd met NVPH 55.

OVERVEEN 3: LBPK 2687 Opgeleverd door De Munt op 23 juli 1910. Het hamerstempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 9 juli 1910. a. Eerste gebruiksperiode van 10 juli 1910 tot . 1939 (12-uurs karakters). b. Tweede gebruiksperiode vanaf . 1939 en was eind 1979 nog in gebruik (24-uurs karakters).

Verzameling Ronald Notenboom. Langebalkstempel Overveen-3. Op aangetekende brief naar Amsterdam, verstuurd in de oorlog. Gefrankeerd met briefkaart 7 1/2c en NVPH 183.

Bron: PostHistorie: “Briefkaart G. 281 / Bijfrankering Overveen – Amsterdam 1946. Overveen – Amsterdam 4.11.1946”. Overveen 3. Briefkaart Wilhelmina 5c en NVPH 174.

Bron: Delcampe: “Overveen (NH) kasteel ELSWOUT militair gebruik 1946”. Militaire brief met portvrijdom, met langebalkstempel Overveen-3. Volgens Elswout blogspot was het landhuis te Elswout in de Tweede Wereldoorlog in gebruik door Duitse militairen en werd het in gereedheid gebracht om V1 raketten te lanceren richting Londen. Hoewel de bron hier over zwijgt is er direct na de oorlog blijkbaar een militaire opleidingsschool gevestigd voordat het J.P. Thijsselyceum er onderdak vond.

Bron: PostHistorie en PostHistorie : “Em. Juliana Postbuskaartje Overveen 1961 Overveen 13.12.1961 Busrecht gehele jaar 1962 = Fl. 12,00”. Langebalkstempel Overveen 3. Gefrankeerd met NVPH 637 (2x) en 640.

OVERVEEN 4: LBPK 2688 Vervaardigd door De Munt in oktober 1910. Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 13 oktober 1910 en terugontvangen op 7 maart 1952. a. Eerste gebruiksperiode van 14 oktober 1910 tot . 1939 (12-uurs karakters). b. Tweede gebruiksperiode van . 1939 tot en met begin maart 1952 (24-uurs karakters).

Bron: Delcampe Langebalkstempel Overveen 4; verstuurd naar Haarlem op 10 maart 1921. Gefrankeerd met 2x NVPH 60.

Bron: Delcampe Langebalkstempel Overveen 4 verstuurd in 1922. Briefkaart 7 1/2c.

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekende brief met langebalkstempel Overveen-4, naar Bohemen en Tsjecho-Slowakije, verstuurd op 22 maart 1938. Gefrankeerd met NVPH 148, 290, 291 en 299.

OVERVEEN 5: LBPK 2689 Opgeleverd door De Munt in maart 1911. Het hamerstempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 3 april 1911 en terugontvangen op 7 maart 1952. a. Eerste gebruiksperiode van 4 april 1911 tot . 1939 (12-uurs karakters). b. Tweede gebruiksperiode van . 1939 tot en met begin maart 1952 (24-uurs karakters).

Bron: eBay: “60c VETH EF ADRESKAART OVERVEEN 20.1.32 BRUSSEL”. Langebalkstempel Overveen-5. Gefrankeerd met NVPH 197.

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekende brief met langebalkstempel Overveen-5 naar Chili. Gefrankeerd met NVPH 193 (eerste gewichtsklasse, correct gefrankeerd met 27 1/2c).

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekende brief met Langebalkstempel Overveen-5 naar de Verenigde Staten, verstuurd op 5 april 1934. Gefrankeerd met NVPH 180 en 193. Ook portzegel van de Verenigde Staten 10c.

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekende brief met Langebalkstempel Overveen-5 naar Boekarest in Roemenië, verstuurd op 5 december 1938. Gefrankeerd met NVPH 310 en 313-317 (serie kinderzegels van 1938).

Overveen: Typenraderstempel Open Balk (openbalkstempel).

Informatie: Nederlandse Academie voor Filatelie

OVERVEEN 1: OBPK 1201 Opgeleverd door De Munt op 16 oktober 1951.Het stempel werd verzonden op 4 februari 1952, afgekeurd op 11 juli 1966 en vernietigd op 20 juni 1969. Gebruiksperiode van 5 februari 1952 tot en met 8 december 1966.

Bron: PostHistorie: “Dienst PTT Overveen – Amsterdam 1958 – Kwitantiedienst Overveen – Amsterdam 8.3.1958 Kantoornaamstempel”. Open balk Overveen-1.

OVERVEEN 2 OBPK 1199: Opgeleverd door De Munt op 16 oktober 1951. Het stempel werd verzonden op 1 maart 1952. Gebruiksperiode vanaf 2 maart 1952 en was eind 1979 nog in gebruik.

Bron: Delcampe. Overveen 2 Open balk stempel, met Luchtpost 25c frankering (NVPH L14, 2x) naar de VS, 3 september 1957.

Bron: Delcampe . Brief (voor- en achterzijde) van Denemarken naar Overveen en weer terug. Met openbalkstempel Overveen-2 als ontvangststempel; 1958.

Verzameling Ronald Notenboom. Aangetekende brief naar de DDR met open balk stempel Overveen-2. Gefrankeerd met NVPH 707-711, serie Zomerzegels uit 1958.

OVERVEEN 4: OBPK 1200 Vervaardigd door Numerofa in februari 1964. Het stempel was besteld op 3 september 1963 en werd verzonden op 11 maart 1964. Gebruiksperiode vanaf 12 maart 1964 en was eind 1979 nog in gebruik.

Verzameling Ronald Notenboom. Openbalkstempel Overveen-4, aangetekend verstuurd vanuit Overveen naar Heemstede. NVPH 1110 en 1248 (2x). Mogelijk verstuurd in 1985 (onduidelijk stempel).

Cilinderbalkstempels

Po&Po: “OVERVEEN. Status 2007: Opgeheven. OVERVEEN 1: Het cilinderbalkstempel was verstrekt op 8 december 1966”.

Verzameling Ronald Notenboom, met cilinderstempel Overveen-1, verstuurd op 6 september 1977. NVPH 955 en 1108a en 1109a.

Po&Po: “OVERVEEN 2: Het cilinderbalkstempel was verstrekt op 11 december 1968. Een openbalkstempel met volgnummer 2 nog in gebruik. Het is dan ook niet duidelijk of het cilinderbalkstempel in 1968 in gebruik is genomen”.

Verzameling Ronald Notenboom. Cilinderstempel Overveen-2, verstuurd vanuit Overveen naar Heemstede, op 25 juli 1988. Gefrankeerd met NVPH 1251 (uit 1986).

Verzameling Ronald Notenboom. Cilinderstempel Overveen-2, verstuurd op 1 november 1995. NVPH 1252 en 1491.

OVERVEEN 3: Het langebalkstempel was in mei 1983 nog in gebruik. Waarschijnlijk is er geen cilinderbalkstempel Overveen-3 geweest.

OVERVEEN 4: Het openbalkstempel was in mei 1983 nog in gebruik. Daarna is een cilinderbalk stempel Overveen-4 in gebruik gekomen. Nog geen illustratie hiervan gevonden.

Verdere informatie Po&Po:

“OVERVEEN Bloemendaalseweg 234. Gevestigd na 2007: Postkantoor (adres in 2016: Primera): OVERVEEN Bloemendaalseweg 255-257. Status 2007: Servicepunt-concessie. (na 2007: Opgeheven)”

Bron: Administratieve stempels

Bestellersstempels

Po& Po: “Het postkantoor Overveen ontving bestellerstempels in model type III (rechthoekig). De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:

Nummers .1 tot en met .7 in september 1900. Op 8 november 1909 werden twee nieuwe bestellerstempels met de volgnummers .4 en .7 toegezonden ter vervanging van de oude model stempels verstrekt in september 1900. Op 27 februari 1913 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .5 toegezonden ter vervanging van het oude model stempel verstrekt in september 1900”.

Bron: Delcampe Bestellersstempel . 3 in rechthoekig kastje. Overveen; 29.1.1909. Ansichtkaart met poststempel Haarlem (machinestempel met lange balk) en aankomststempel grootrond Overveen. Gefrankeerd met NVPH 51.

Bron: Delcampe. Bestellersstempel Overveen . 5 in rechthoekig kastje en een langebalkstempel bij aankomst in Overveen 2; 17-1-1911. Brief afkomstig van Constantinopel, Britse Levant postdienst.

Bron: Delcampe. Kaart uit Groot Brittannië. Aankomststempel grootrond Overveen 14 maart 1901. Met Bestellersstempel Overveen B.5 in rechthoekig kastje.

Po&Po: “Nummers .8 en .9 [werden verstrekt] op 2 oktober 1901. Op 16 juni 1919 werden drie nieuwe bestellerstempels met de volgnummers .6, .7 en .8 toegezonden ter vervanging van de stempels verstrekt op 18 september 1908 (nieuw model nummer .6), 8 november 1909 (nieuw model nummer .7) en 2 oktober 1901 (oud model nummer .8). Op 22 augustus 1919 werden vier nieuwe bestellerstempels met de volgnummers .1, .2, .4 en .9 toegezonden ter vervanging van de stempels verstrekt in september 1900 (oude nummers .1 en .2), 8 november 1909 (nieuw nummer .4) en 2 oktober 1901 (oud nummer .9)”.

Bron: Delcampe, Bestellersstempel Overveen 8 E. in rechthoekig kastje 1904, met aankomststempel grootrond Overveen 23 AUG 1904, afkomstig van Scheveningen. Gefrankeerd met NVPH 55. Het zou ook een 2.E bestellersstempel kunnen zijn met omgedraaide E in rechthoekig kastje.

“Vervolgnummer .10 werd verstrekt op 18 februari 1922. Op dezelfde datum werd een nieuw bestellerstempel met nummer .3 toegezonden ter vervanging van het oude model stempel verstrekt in september 1900.

Mededeelingen No 7345S van 10 juli 1929: Met ingang van 16 Juli 1929 worden de post-, telegraaf en telefoonkantoren te Bloemendaal en te Overveen vervangen door bijkantoren met volledige dienstuitvoering. Deze bijkantoren zullen voor den postdienst ressorteeren onder het postkantoor te Haarlem”.

Bron: Nederlandse Academie voor Filatelie

Afgeschreven Overveen

“Het stempel AFGESCHREVEN werd verstrekt op 16 augustus 1881, samen met het dagtekeningstempel, het nummerstempel 210, de stempels Aangeteekend, REBUT en ONTOEREIKEND. Het bestelhuis Overveen (opgericht in 1853) werd bevorderd tot postkantoor op 16 augustus 1881. Het stempel NIETIG werd verstrekt op 12 december 1963”.

Bron: Nederlandse Academie voor Filatelie

Langstempel Overveen

Bron: PostHistorie: “Telegram Rotterdam – Overveen 1929 Rotterdam – Overveen 12.10.1929 Compleet sluitzegel Achterzijde : te betalen f 1,10 naseinings kosten”.

Bron: eBay Met het violet naamstempel gebruikt als ontwaarding en op de achterzijde langebalkstempel Overveen 2. Gefrankeerd met NVPH 60.

Cinderella: Hotel Raadhuis Overveen

Bron: eBay: “OVERVEEN HOTEL RAADHUIS Poster Stamp Vignette Label Holland Netherlands”.
versie 12-12-2019