Poststempels in Haarlem: deel 10: korte-balkstempels

Typenraderstempel met Korte Balk Overzicht

Korte-balkstempels – overzicht


Het hoofdstuk ‘Korte-balkstempels’ werd groot. Een opsplitsing in twee stukken werd noodzakelijk.


Het bestaat:


Deel a

Dit is deel a van het overzicht op verschillende emissies van het typenraderstempel met korte balk in variëteiten (vanaf 1919).


Deel b


Dit is het vervolg van het overzicht op verschillende emissies van het typenraderstempel met korte balk in variëteiten (vanaf 1919).

Wij zijn niet kompleet in dit hoofdstuk. Dat hoort bij verzamelen. U kunt ons wel helpen. Kijk eens in uw verzameling of u misschien poststukken heeft waarop missende stempels voorkomen. Ton Dietz, de samensteller, stelt het zeer op prijs als u hem daarvan bericht via: Secretaris.
versie 11-07-2019