Eindelijk weer een ledenbijeenkomst

Eindelijk weer een ledenbijeenkomst.We hebben er lang naar uitgekeken, maar naar het zich nu laat aanzien kunnen we na bijna anderhalf jaar eindelijk weer eens een echte ledenbijeenkomst organiseren. Op 15 september, de derde woensdag van de maand, gaan we feestelijk het seizoen 2021 – 2022 openen. Om zoveel mogelijk leden in staat te stellen hierbij aanwezig te zijn, wordt de ledenbijeenkomst ditmaal ’s middags gehouden, van 14:00 – 16:30. De voorzitter zal het jaar officieel openen met een korte toespraak en alle jubilarissen van het afgelopen seizoen, die noodgedwongen niet konden worden gehuldigd, worden uitgenodigd en in het zonnetje gezet. Natuurlijk zal er een veiling zijn, met een ruime variatie aan materiaal. Er blijft ruimschoots tijd over om weer eens met elkaar bij te praten, al dan niet over onze mooie hobby. Een en ander onder het genot van hapjes en drankjes, u aangeboden door de vereniging.


De coronapandemie heeft ons een ding heel duidelijk geleerd in de afgelopen periode, het verloop is en blijft onvoorspelbaar. Ook nu zou de situatie zomaar weer gewijzigd kunnen raken en is het mogelijk dat we met nieuwe maatregelen geconfronteerd worden. Daarom adviseren we iedereen de website van de vereniging goed in de gaten te houden want als er zich onverhoopt wijzigingen voordoen, worden die zo snel mogelijk via de website bekend gemaakt. In ieder geval gaan we ervan uit dat iedereen zich aan de geldende richtlijnen houdt en zijn of haar gezond verstand gebruikt. Wij gaan ervan uit dat vrijwel alle leden nu wel volledig gevaccineerd zijn en vinden dan ook dat alleen leden die aan de algemeen aanvaarde richtlijnen voldoen naar de ledenbijeenkomst kunnen komen, d.w.z. volledig gevaccineerd of met bewijs van een doorstane covid besmetting. Gezien de hoge, gemiddelde leeftijd van onze leden vinden wij dat we de risico’s op besmetting tot een absoluut minimum moeten beperken.


Wat de veiling betreft, we hebben een zeer goed veilingjaar achter de rug, ook al kon het alleen schriftelijk. Enkele van de aangepaste regels hebben zo goed gewerkt dat we besloten hebben deze regels te handhaven. Het blijft mogelijk op alle kavels schriftelijk te bieden. De afwikkeling van de veiling wordt weer net zoals voorheen, d.w.z. u kunt in de veilingzaal afrekenen en uw kavels na afloop meteen meenemen. Indien een kavel aan een schriftelijke bieder wordt toegeslagen krijgt deze zo snel mogelijk via de mail bericht en kan er telefonisch afgesproken worden wanneer en waar de kavel kan worden opgehaald, dus net als in het afgelopen seizoen. We blijven doorgaan de kavels duidelijker te beschrijven, ook al zal het waarschijnlijk weer mogelijk zijn de kavels zelf te bekijken. We geven alle kavels een inzetprijs, met een minimum van € 5,-, maar we differentiëren meer, om u een idee te geven van onze opvatting over de kwaliteit van de inhoud.

We streven ernaar de veiling één week na afloop met de inzenders af te rekenen. Dat geeft elke koper één week de tijd om te reclameren. Na deze week kunnen reclames niet meer gehonoreerd worden, tenzij iets is ingeleverd om te worden gekeurd. We gaan proberen eventuele retouren zo snel mogelijk na de veiling op de website te zetten en ieder lid kan deze dan alsnog tegen de inzetprijs kopen. De kavel wordt toegeslagen aan de eerste die zich meldt.

Tijdens de schriftelijke veilingen van het afgelopen seizoen hebben veel leden, die voorheen niet aan de veiling deelnamen, nu wèl de veilinglijsten in de gaten gehouden en gemerkt dat er regelmatig materiaal wordt aangeboden dat ook voor hen aantrekkelijk is. We hopen dat de veiling in het vervolg meer deelnemers trekt, ook schriftelijk indien ze niet bij de ledenbijeenkomsten aanwezig kunnen zijn.


We hopen dat niets een leuke, feestelijke openingsbijeenkomst in de weg zal staan en zien ernaar uit onze leden weer persoonlijk te mogen begroeten.
versie 22-08-2021