Afscheid van Arend Bultman als voorzitter

Op 15 december 2009 werd Arend Bultman voorzitter van de Haarlemse Filatelistische Vereniging ‘Op Hoop van Zegels’. Op 19 december 2018 legde hij zijn functie neer na negen jaar voorzitterschap. In die periode leidde hij o.a. de grote viering van het 100-jarig bestaan in 2011 en hij was ook een van de initiatiefnemers van de online-representatie van de postgeschiedenis van Zuid Kennemerland, waarmee in 2018 is begonnen. Arend is (en blijft) ook voorzitter van de Amsterdamse Postzegel Sociëteit. 0

Het bestuur van Op Hoop van Zegels in 2011, v.l.n.r. staand; M.A. Hagenaars, J. van Schaik, J.W. van Waarde, H. Frumau, A. Bultman, B.G. Mannesse. Zittend; D.F. de Geus, J.M. van Putten, L.A. Koelemij.

Het bestuur van Op Hoop van Zegels in november 2018, v.l.n.r. Cor Fortgens, Ben Mannesse, Dik de Geus, Arend Bultman, Ton Dietz en zittend Leo Koelemij.

Arend is als postzegelverzamelaar en posthistoricus altijd erg geïnteresseerd geweest in het postvervoer en de postorganisatie, vooral in de periode tot 1900. Daar hoort ook zeker de eo-filatelistische periode bij: de tijd dat er nog geen postzegels werden gebruikt. Het bestuur van Op Hoop van Zegels biedt Arend deze online representatie aan van eo-filatelistische informatie over Haarlem en bij de gelegenheid van zijn afscheid, op 19 december 2018, is hem ook een ‘fysiek exemplaar’ overhandigd.

Het afscheidscadeau voor Arend Bultman combineert filatelistische stukken uit het jubileumboekje uit 2011 met poststukken uit de verzamelingen van OHvZ-leden Dik de Geus en David Haug en het voegt daar een groot aantal illustraties van poststukken aan toe die afkomstig zijn van online-veilingsites zoals eBay en Delcampe en van andere relevante websites.