Afgelasting ledenbijeenkomst 18 maart 2020

Het bestuur van OHvZ heeft besloten om het zekere voor het onzekere te nemen en de ledenvergadering van woensdag 18 maart a.s. NIET door te laten gaan. Daarmee komt ook de veiling en de feestlezing bij ons 109-jarig bestaan te vervallen. We hopen dat het coronavirus voldoende is bedwongen in april, maar het kan zijn dat we dan opnieuw moeten uitstellen: wil iedereen de NIEUWS-pagina in de gaten houden? Daar worden verdere stappen vermeld.

Voor de maand maart willen we ook voorstellen dat we coulant zijn met het doorgeven van de rondzending: leden die liever niet de dozen met postzegels en/of poststukken willen doorgeven aan de volgende: hou het maar even thuis!

Deze mededeling wordt ook per mail gestuurd aan degenen waar we een e-mailadres van hebben en per post aan de anderen. Als die anderen WEL een e-mailadres hebben (dat we dus niet weten) dan is dit het moment om het e-mailadres door te geven aan de ledenadministrateur.

Hartelijke groet en blijf gezond! Ton Dietz, secretaris OHvZ

PS: met al die extra vrije tijd: een goed moment om te genieten van de postgeschiedenispagina en te kijken of er in de eigen verzameling ook nog mooi illustratiemateriaal is dat we zouden kunnen verwerken: zo ja: graag informatie naar de secretaris.

Plezier met deze mooie en leerzame hobby!