Spaarnepost

Verzending Spaarnepost


Vorig jaar is afgesproken dat leden op verzoek de Spaarnepost digitaal kunnen ontvangen en hiervoor een reductie op hun contributie krijgen van € 5,–.
Aanvankelijk was hierbij de gedachte dat de Spaarnepost integraal op de website van onze vereniging kon worden geplaatst opdat deze dan kon worden gedownload. Om privacy redenen zouden in die versie geen namen en andere persoonlijke gegevens van (bestuurs)leden worden opgenomen.
In de praktijk blijkt dit echter geen goede oplossing. De betreffende gegevens staan dermate verspreid in de tekst dat het aanpassen hiervan neerkomt op het maandelijks maken van een tweede versie van de Spaarnepost, parallel aan de papieren variant. Dit is uiteraard een ongewenste situatie voor de redacteur.
Na wijs beraad heeft het bestuur daarom besloten dat de leden de Spaarnepost per e-mail krijgen toegestuurd. Publicatie op de website vervalt. De korting op de contributie blijft behouden. De veilinglijsten blijven beschikbaar op de site zoals het was.
In het geval het e-mail bericht met de februari-editie van de Spaarnepost niet ontvangen wordt is het verstandig uw e-mailadres door te geven aan de ledenadministrateur.
De Spaarnepost zal zodanig digitaal worden verzonden, dat men elkaars e-mail adres niet kan zien; dit om de privacy te waarborgen.

Uw secretaris


Home » Spaarnepost